Temperature & Sea Ice Extend

Global temperature trend

Nedenstående er temperaturen de sidste 35 år, hvor vi har været i stand til at måle med satellit. Den temperatur kurve, der anses for mest fortællende, er LF (Lower Troposphere). Denne temperatur er et gennemsnit af et jævnt fordelt net af målepunkter og er derved den eneste type målinger, der kan siges at måle et gennemsnit af Jordens temperatur.

Før 1979 havde vi ingen satellitter til at gøre dette job og kunne derfor hovedsagelig kun måle temperatur på befolkede landområder og ekstrem sporadisk på have og i polar egne. Så før 1979 var gennemsnits temperaturen beregnet med komplicerede formler og efter 1979 har vi faktisk målt gennemsnitstemperatur.

Temperature north of 80° latitude

Daglig middel temperatur i det arktiske nord for 80'ne breddegrad.

Nedenstående er fra arctic-roos / DMI:
Daglig middel temperatur i det arktiske nord for 80'ne breddegrad
© 2007-2022 klimabedrag.dk or klimabedrag.carl-fh.com and respective authors