Full Article

Ti Årsager Til Revidering Af Klimaændring i Medierne, Folketinget og Befolkningen

2016-01-03 - 642 - Carl Friis-Hansen baseret på Professor Mike van Biezen december 2015
 

The Daily Wire gav for nogle dage siden en artikel baseret på Mike van Biezens notater de mest dominerende årsager til at vi bør se mere skeptisk på det vi i almindelighed hører fra de officielle autoriteter inden for klimaforskning og klimapolitik. Nedenfor har jeg lavet en kronologisk oversættelse af disse ti årsager:

  1. Temperatur data fra rundt omkring i verden støtter ikke antagelsen at vore dages temperaturer er unormale.
  2. Satellit temperaturdata støtter ikke at temperaturerne stiger kraftigt.
  3. Nuværende temperaturer sammenlignes altid med 1980'ne, men for mange dele af verden var 1980'ne det koldeste årti.
  4. Verden oplevede en betydelig køletendens mellem 1940 og 1980.
  5. Bymæssig opvarmning spolerer temperaturdata for et betydeligt antal vejrstationer.
  6. Der er et årligt modsat forhold mellem atmosfærisk CO2 og global temperatur.
  7. CO2 kan ikke, set videnskabeligt, være årsag til betydelige temperaturændringer.
  8. Gennem mange perioder af den nyere historie, før industrialiseringen, har det været varmere end nu.
  9. Gletscherne har været under smeltning i mere end 150 år.
  10. "Datajustering" bliver benyttet til at foregive fortsat global opvarmning.

Hr. Biezen har skrevet en uddybning af hver af de ti årsager, som du kan læse her.

New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2023 klimabedrag.dk or klimabedrag.carl-fh.com and respective authors