Full Article

Naturudsendelser Undertrykker Kultveiltens Positive Sider

2015-03-19 - 628 - Carl Friis-Hansen
 

Hver gang jeg ser naturudsendelser på tysk TV, forarges jeg over den propaganda, der formidles så åbenlyst bevist. De fleste af disse udsendelser stammer fra BBC og er som regel kommenteret af ZDF eller andre tyske TV selskaber. Det lugter langt væk af at der gives statslig støtte til disse udsendelser, hvis de delvis propaganderer for kuldioxid og metan, som skyld i den overdrevne fare for katastrofal global opvarmning.

I dag så jeg "Terra X Expedition Erde", Edu/Science 2008, som handler om de mange betingelser der har skulle opfyldes, for at der er liv på Jorden. I mange henseender var udsendelsen god og jeg antager at stort set alt indholdet er korrekt, når man ser bort fra behandlingen af emnet drivhusgasser. Det absurde var at det blev beskrevet hvordan ilt (O2) er blevet til og har gjort livet på Jorden mulig. Der blev fortalt vidt og bredt om hvor nødvendig og god ilten er og at det er planterne, der giver os denne ilt. I modsætning hertil, blev berettet om at kultveilten er med til at hæve temperaturen på Jorden og dermed gøre den beboelig, men også at kultveilte koncentrationen øges til farefulde niveauer gennem afbrænding af fossile brændstoffer.

Ikke et ord om at det i første omgang var kultveilte, der gjorder livet muligt her på Jorden, da plantelivet ligger til fundament for dyrelivet og kræver, som en forudsætning, at der er sol, vand og kultveilte - basis for fotosyntese. Hermed har vi et fint kredsløb, som alle for 40år siden lærte: Planterne "indånder" kultveilte og "udånder" ilt, hvorimod dyrene (mennesket indbefattet) indånder ilt og udånder kultveilte. Desuden har vi de sidste mage tusinde år måttet kæmpe med en faretruende lav kultveilte koncentration i atmosfæren og skulle koncentration have faldet yderligere, ville stort set al liv på Jorden være en saga blot.

CO2 / O2 kredsløbet er hvad man kan kalde "settled science" og alle med en grundskole uddannelse fra før ca. 1970 er i besiddelse af denne viden, men 40års globalkommunistisk propaganda har undertrykt denne viden i en sådan grad at folk ikke tør erkende disse fakta, da det ikke er politisk korrekt at udtrykke noget positivt om kultveilte.

Somme tider tænker jeg på hvordan det må have været at leve for 65millioner år siden sammen med Dino, Fred, Wilma og alle de andre Flintstones, hvor både ilt indholdet og kultveilte indholdet i luften var højere, hvor planterne kunne gro meget større på grund af mere kultveilte og hvor større fugle end i dag kunne flyve på grund af mere ilt.

Skolebørnene på Flintstones tid lærte at lave ild, så de kunne ernære sig vil. I dag lærer skolebørnene at de ikke må lave ild, då vejret og klimaet ellers bliver dårligt. Tidligere lærte vi at dyrke afgrøder for at ernære os, i dag lærer vi at benytte afgrøderne til at lave brændstof til transport sektoren, med den følgevirkning at madpriserne er steget unødigt.

Personligt tror jeg at oplysende udsendelser, så som "Terra X Expedition Erde" har stor indflydelse på folks opfattelse af naturvidenskaben. Derfor er det vigtigt at disse udsendelser ikke politiseres, men er nøgterne.

The Flintstones grilling  

New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2023 klimabedrag.dk or klimabedrag.carl-fh.com and respective authors