Full Article

Global Opvarmning (klimaforandring) overskygges af truslen for Global Krig

2014-04-20 - 624 - Carl Friis-Hansen
 

Jeg får nok skyld for at vende op og ned på alting, måske er noget af det skudt ved siden af, so be it. Det vigtigste for mig er at så mange som muligt gør en egentlig indsats for at se kritisk på hvad der sker i verden for øjeblikket.

USAs militær forbereder væbnet konflikt, også kaldet krig, ifølge pensioneret Admiral David Titley.
Medierne gør stadig et større nummer ud klimadebatten, end af de mange konflikter som USA har eskaleret gennem Bush tiderne og specielt under Obama administrationen.

Der er mange paralleller til optakten til Anden Verdenskrig, hvor fascisterne tog magten gennem propaganda og overgreb, økonomien gik til bunds på grund af bland andet bankerne og eskalerende konflikter.

Propagandaen, som benyttes denne gang, er i stort omfang klimadebatten. Til trods for at vi ikke har haft nogen målelig global opvarmning de sidste ca. 17 år, så kan vi næsten hver dag læse nye "pal-reviewed" rapporter og avisartikler om hvordan jordens undergang er nær, fordi vi er for "rige" og bruger fossilt brændstof, som hele vores nuværende økonomi og livskvalitet bygger på.

Nu er er det på tide at vi åbner vores øjne for hvad, som egentlig hænder, idet en tredie verdenskrig kan have så forfærdelige konsekvenser, at jeg næsten ikke kan få mig selv til at skrive det her, men blot nævne at hele WWII meget vel vil kunne svare til een dags WWIII.
Vejret og klimaet er ikke usædvanligt og dommedagsprofeti om vejr og klima er heller ikke noget nyt. Væbnede konflikter er heller ikke noget nyt.

Hvad der måske er nyt, er at medierne har mere magt over befolkningerne Jorden rundt, end for bare 20 år siden, grundet Internettet og TV. Yderligere hyrdes vi i den grad af den snigende implementering af FN's Agenda 21. Det er helt bevidst at benytte den eksistentielle gas CO2 og klima dommedags profetierne, som afledningsmanøvre eller påskud for at gennemføre Agenda 21. Det betyder absolut intet at det aldrig er bevist at forandringer i koncentrationen CO2 og andre mindre betydende drivhusgasser, er relativ lille. Kun H2O eller vanddamp, som udgør over 90% af drivhusgasserne, er af betydning, men kan ikke tjene som propaganda middel for gennemførsel af Agenda 21.

Fascisternes statskup i Ukraine, er finansieret i stort omfang af USA og støttet af EU og NATO. Dette er en direkte konfrontation mod Rusland, idet en meget stor del af den Ukrainske befolkning er etniske russere og russisk sindede. Agenda 21 og en væbnet konflikt mellem Vesten på den ene side og Rusland-Kina på den anden side, går hånd i hånd og tjener samme formål, nemlig en økonomisk magtkoncentration, styret af finansverdenen, med det mål at undertrykke udviklingslandene, holde Kina og Rusland i ave og et ønske om at udslette mindst 6 milliarder af Jordens befolkning.

Meget kort om Agenda 21:

Agenda 21 er drejer sig yderst kortfattet om fordeling af velfærd.
Fordelingen skal udføres af en voksende central styring af verdensøkonomien under ledelse af FN og FN IPCC.
I praksis betyder dette at den udøvende magt er verdens ledende banker, under dekret af USA, det britiske finans imperium og EU.
FN IPCC er bureaukratisk styret og Agenda 21 omtaler ikke folkevalg (election), demokrati (democracy), eller lignende.
National selvbestemmelse skal afskaffes.
Billig højkoncentreret energi, så som kærnekraft og fossile brændstoffer, skal erstattes med lavkoncentreret energi, så som industrielle windturbiner og elektriske solpaneler, uanset gennemførlighed, økonomi og katastrofal resurse forbrug (specielt ædle mineraler).
Agenda 21 blev ikke vedtaget på COP 15 i København i 2009, men er trods dette alligevel under gennemførsel verden over, gennem mere end 170 underdivisioner.
Agenda 21 og klimapolitikken koster for nuværende 1 milliard dollar om dagen på verdensplan.
Verdens befolkning skal reduceres til under 1 milliard mennesker.

Kilder for mere uddybende om ovenstående:

Report indicates that US aligned regimes are preparing for war
http://rt.com/op-edge/sipri-report-us-defense-costs-392/

‘Question of whether West really wants de-escalation of Ukraine crisis’
http://rt.com/op-edge/talks-ukraine-west-russia-376/

West increases tensions over Crimea for political gain
http://rt.com/op-edge/pace-isolation-of-russia-crimea-304/
Læg specielt mærke til notaterne om de fortsatte udvidelser af NATO, som er stik imod løfterne givet ved NATO's oprettelse.

Agenda 21 - United Nations Sustainable Development
http://klimabedrag.dk/pdf/Agenda21.pdf
eller så længe dokumentet findes på FN's hjemmeside
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Putin om NATO-udvidelsen, BMD og Krim
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1674

The Looking Glass World of "Climate Injustice"
http://manhattancontrarian.com/the-looking-glass-world

Folk og Håndplukket for FN IPCC Politiske Agenda / People and Data Cherry-Picked For the IPCC Political Agenda http://wattsupwiththat.com/2014/04/20/people-and-data-cherry-picked-for-the-ipcc-political-agenda/ Om hvordan håndplukkede videnskabsfolk medbringer håndplukkede beviser til befordring af Agenda 21. Artiklen er skrevet af den berømte Dr. Tim Ball fro Canada.


New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2023 klimabedrag.dk or klimabedrag.carl-fh.com and respective authors