Full Article

Obama og Allierede Beder FN om at Dækker over mangel på Global Opvarmning

2013-09-25 - 605 - Carl Friis-Hansen, Alex Newman
 
Alex Newman skriver på ICECAP: Da FN forbereder sig på at frigive sin seneste rapport om "klimaændringer" lækkede dokumenter for nylig, af Associated Press, viser at Obama-administrationen og andre regeringer presser FN Mellemstatslige Panel for Klima (IPCC) til at dække over det faktum, at "global opvarmning" i al væsentlighed er ophørt de sidste 16 år. De eksplosive åbenbaringer, allerede beskrevet som "ClimateGate II" i pressen, kommer midt i et koordineret forsøg på at genoplive det svigtede forsøg på at vedtage et internationalt carbon regime i de kommende år.

Dette manglende globale opvarmning er et stort problem for regeringerne, der i al væsentlighed forsøger at udfase kul og olie gennem super beskatning og forbud. For eksempel er den amerikanske EPA (miljø beskyttelses afdeling) i fuld gang med at nedlægge samtlige kul kraftværker, den primære EL-fremstilling, gennem urealistiske begrænsninger i antallet af CO2 molekyler per MWh.

Obama og politiske agitatorer i Tyskland og Belgien foreslår at der vælges et senere udgangspunkt end 1998 for tendens af den globale temperatur, da dette kunne give en lidt mere positiv tendens. Den ungarske regering klager over at den ny FN rapport kunne give ammunition til skeptikerne.

Det er en hård kamp for politikerne, da flere og flere prominente videnskabsmænd er af den opfattelse at vi går ind i en fase af global afkøling. Sandheden synes at være, som Roger Pielke, Jr., beskiver det: "Den uventede hiatus (i global opvarmning) afspejler det faktum at vi ikke forstår tingene så godt, som vi troede."

Læs den fulde engelske artikel på ICECAP.
New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2023 klimabedrag.dk or klimabedrag.carl-fh.com and respective authors