Full Article

Ny Central Webside med Energioplysninger, Vind-, Bio-, Kærne-, Kul- og Solkraft

2013-07-17 - 591 - Carl Friis-Hansen
 

En samling frivillige har nu samlet ca. 500 af de de bedste dokumenter vedrørende energi og elkraft produktion. Hidtil har det været lidt af en jungle, når man ville hente oplysninger om EL-produktion, distribution, forbrug og rationale omkring disse emner, så som miljø påvirkning, økonomi og tekniske detaljer.

Det råder WiseEnergy.org nu bod på. Det er en simpel website med en god inddeling af artikler og dokumenter i de mange forskellige kategorier. Denne site er sat på benene af AWED (Alliance for Wise Energy Decisions) eller på dansk "Alliance med henblik på Kloge Energi Beslutninger".

Der er også en guide til hvordan man bedst for sine synspunkter frem med hensyn til industrielle mølle-parker. Jeg vil oversætte de vigtigste retningslinjer i guiden inden for den nærmeste fremtid.

Det væsentligste i denne guide går ud på at udbrede oplysningen om den manglende bevisførelse ifølge den videnskabelige metode, til at sikre at EL-kraft ved hjælp af vindmøller er mindst lige så gode som konventionelle metoder med hensyn til finans, miljø og teknik. Denne bevisførelse er aldrig blevet foretaget for vindmøller. Trods det giver skatteydere og forbrugere enorme milliard beløb til disse projekter, uden at vi har videnskablig bevis for deres rentabilitet og at de ikke påvirker miljøet i negativ retning.

New comments are disabled for this article.
Nye kommentarer er slået fra for denne artikel.

0 comments:
© 2007-2023 klimabedrag.dk or klimabedrag.carl-fh.com and respective authors